top of page
clepsydra3.png
  • redagowane we współpracy ze Studenckim Klubem Międzyepokowych Badań Historycznych oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

  • wydawane przez Wydawnictwo Naukowe "Sub Lupa"

AKTUALNOŚCI

bądź na bieżąco

WYGRAJ KSIĄŻKI!

REGULAMIN KONKURSU

§1 WSTĘP

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej "konkursem") "KONKURS: Pokaż nam, jak czytasz swoją C!”, który polega na zrobieniu i opublikowaniu na Instagramie najciekawszego zdjęcia przedstawiającego uczestnika czytającego numer 2/2020 naukowego czasopisma historycznego „Clepsydra” na działce lub w ogrodzie wraz z opatrzeniem zdjęcia hasztagiem #czytamClepsydre. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego.  

 

§2 INFORMACJE OGÓLNE

Sponsorem Nagród nagród jest: 

Naukowe Czasopismo Historyczno-Społeczna „Clepsydra”

Wydział Historii UW, pokój 208, skr. 113

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

§3 ZASADY KONKURSU

1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa od dnia 22 kwietnia 2021 r. do 3 maja 2021 r., do godziny 23:59.  

2. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania „Konkursu”.  

3. Konkurs polega na wykonaniu fotografii z egzemplarzem numeru 2/2020 czasopisma „Clepsydra” na działce lub w ogrodzie i opublikowaniu jej na portalu Instagram z hasztagiem #czytamClepsydre.

4. Spośród osób, które wykonają zadanie, komisja konkursowa, powoływana przez Organizatora, wybierze maksymalnie 5 laureatów. Laureaci otrzymają nagrody wskazane w § 5, ufundowane przez Fundatora Nagród. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 maja 2021 r. 

5. Komisja konkursowa składa się z członków Redakcji.

6. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Pocztą Polską lub Paczkomatami InPost.

 

§4 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie trwania Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej   

2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie  

4. Zgłoszenie do Konkursu jest dobrowolne.  

5. Organizator ani Zleceniodawca Konkursu/Fundator Nagród nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek wydatków Uczestnika związanych z udziałem w Konkursie.  

 

§5 NAGRODA I WARUNKI JEJ WYDANIA

1. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 osób, których prace zostaną najlepiej ocenione przez komisję konkursową - nagrodą są zestawy publikacji wydanych we współpracy Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych i Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu czasopisma „Clepsydra” na Instargramie (clepsydra_magazyn). Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach w wiadomości prywatnej.

5. Warunkiem wydania nagrody jest podanie w odpowiedzi na zapytanie Organizatora adresu miejsca przekazania nagrody i numeru telefonu kontaktowego w terminie 3 dni od poinformowania Uczestnika o otrzymaniu nagrody (via wiadomość prywatna na IG).

6. W przypadku braku odpowiedzi laureatów w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, nagroda przepada na rzecz kolejnego laureata wybranego przez organizatora spośród zgłoszeń konkursowych.  

7. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana maksymalnie jedna nagroda.  

8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

 

§6 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Naukowe Czasopismo Historyczno-Społeczne „Clepsydra” z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji i prawomocnego zakończenia związanych z nimi spraw, wyłonienia zwycięzców i przyznania oraz wydania i rozliczenia nagród. 

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

5. Po zakończeniu Konkursu i wysłaniu nagród laureatom przekazane przez Uczestników dane osobowe zostaną usunięte.  

NOWY NUMER 

PAPIER I E-WYDANIE

Na rynku jest już dostępny nr 2/2020 C!. Tym razem można go nabyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (epub i mobi). Wersji papierowej można szukać m.in. na stronie wydawcy oraz salonach Empik, zaś e-wydania tutaj:

456.jpg

Więcej informacji nt. numeru, w tym spis treści tutaj:

NABÓR TEKSTÓW

DO NR 2/2021

Do 1 czerwca przyjmujemy teksty do nr 2/2021. Artykuły, recenzje, art. recenzyjne, edycje źródłowe i inne teksty prosimy przesyłać na adres: clepsydra.uw@gmail.com
Więcej informacji, wraz z instrukcją dla autorów, znajduje się na stronie https://www.clepsydra.edu.pl/zasady-redakcyjne
- - - - - - - - - - 
To 1st June we accept the texts to No. 2/2021. Articles, reviews, source editions and other texts sent to the e-mail: clepsydra.uw@gmail.com, please.
More information and guidelines for authors on the page: https://www.clepsydra.edu.pl/zasady-redakcyjne

LISTA RECENZENTÓW

ZA ROK 2020

W roku 2020 swoją erudycją wsparło redakcję C! trzynastu recenzentów: Agnieszka Bartoszewicz; Konrad Bobiatyński; Stanisław Grzesik; Małgorzata Karpińska; Tomasz Krzemiński; Michał Leśniewski; Roman Michałowski; Agnieszka Patała; Aneta Pieniądz; Paweł Skibiński; Stanisław Sroka; Marta Szada i Piotr Ugniewski.

Redakcja dziękuje wszystkim za okazaną serdeczność licząc na ewentualną dalszą współpracę!

PIERWSZY NUMER

DO POBRANIA ZA DARMO

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie, w zakładce "Aktualny numer" znajdą Państwo wersję PDF nr 1/2020, którą można pobrać całkowicie za darmo. W tyj samej zakładce znajdą także Państwo spis treści.

Przypominamy, że wersję papierową można zakupić m.in. na stronie wydawcy: (http://sublupa.pl/pl/p/Clepsydra-12020.-Naukowe-czasopismo-historyczne/390) lub wysyłając zamówienie na nasz redakcyjny e-mail: clepsydra.uw@gmal.com

NABÓR TEKSTÓW

DO NUMERU 1/2021

Szanowni Państwo,

Zbieramy teksty do numeru 1/2021, którego publikacja zaplanowana jest na przełom czerwca i lipca 2021 roku.

 

Termin nadsyłania artykułów, artykułów recenzyjnych i recenzji upływa z dniem

1 grudnia 2020 r.

Szanownym Autorom przypominamy, że wszelkie nadsyłane do nas teksty powinny być przygotowane w zgodzie z zamieszczonymi na niniejszej stronie Zasadami wydawniczymi. Znajdą je Państwo w zakładce "Dla Autorów", podobnie jak opis procesu recenzyjnego. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: clepsydra.uw@gmail.com. Przypominamy o konieczności dołączenia do wysyłanego/przynoszonego tekstu Oświadczenia o oryginalności publikacji (do pobrania w zakładce "Dla Autorów"). Należy je wypełnić ręcznie a następnie przesłać skan.

PIERWSZY NUMER

DO KUPIENIA

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zakupu nr 1/2020 C!. Można to uczynić m.in. na stronie wydawcy (http://sublupa.pl/pl/p/Clepsydra-12020.-Naukowe-czasopismo-historyczne/390) lub wysyłając zamówienie na nasz redakcyjny e-mail: clepsydra.uw@gmal.com

Kontakt

Adres

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Wydział Historii UW, skr. 113, pokój 208

 

Email

clepsydra.uw@gmail.com

 

Facebook i Instagram

facebook.com/clepsydra.uw

instagram.com/clepsydra__magazyn

 

  • Facebook
  • Instagram

Dzękujemy za wiadomość! Odpowiemy wkrótce.

bottom of page