top of page

DOKUMENTY

Poniżej znajduje się "Oświadczenie o oryginalności publikacji" (także w wersji anglojęzycznej), które zobowiązany jest przesłać autor każdego tekstu przesyłanego do C!, a także "Formularz recenzji zewnętrznej" oraz zasady transliteracyjne, które zostały przyjęte przez Redakcję.

bottom of page