top of page
ZASADY RECENZJI

1. Recenzentów wyznacza Kolegium Redakcyjne na wniosek Sekretarza Redakcji.

2. Kolegium Redakcyjne wyznacza recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor nadesłanego tekstu.

3. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process).

3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia

4. Podczas recenzji brana pod uwagę jest wartość merytoryczna nadesłanego tekstu, jego zgodność z profilem naukowym i zasadami wydawniczymi "Clepsydry", jak również poprawność językowa i stylistyczna.

bottom of page